Tannlegene på Hellerud
Hjem-Vi tilbyr-Trygderefusjon

Trygderefusjon

Hvem kan få støtte fra folketrygden til tannbehandling?

Hovedregelen er at voksne over 20 år må betale utgiftene til tannbehandling i Norge selv. Men det finnes unntak.

Når behovet for tannbehandling skyldes en av flere definerte sykdommer eller tilstander, kan det imidlertid ytes støtte/trygd/stønad fra folketrygden.

Det er tannlegen som tar stilling til om du har rett på slik støtte. HELFO utbetaler støtten.

Blant de tilstandene som gir rett til slik stønad/trygd/støtte er:
  • bittavvik som gir behov for tannregulering (gjelder i hovedsak for barn og ungdom)
  • periodontitt (alvorlig tannkjøttsykdom med tannløsning som ytterste konsekvens)
  • alvorlig tannslitasje eller syreangrep
  • munntørrhet (hyposalivasjon) som har medført økt kariesaktivitet
  • ulykke eller yrkesskade (yrkesskaden må være godkjent av NAV og tannbehandlingen må ha sammenheng med yrkesskaden)
  • sjelden medisinsk tilstand, se link

Direkte oppgjør
I de tilfellene hvor bruker har rett på stønad fra folketrygden er det en fordel om tannlegen har en avtale om direkte oppgjør med Helseøkonomiforvaltningen (HELFO).

Det betyr at brukeren:

  • Slipper å legge ut for behandling som folketrygden dekker
  • Slipper å ettersende kvitteringer til HELFO

Tannlegene på Hellerud har dirkete oppgjør med Folketrygden/ NAV/ HELFO.

Skriv ut
Legg til i favoritter
Tips en venn
Copyright 2013 hellerud-tannlege.no - Tlf: 22 26 94 10- E-post: post@hellerud-tannlege.no
Tannlege | Hellerud | Tveita | Oslo
Utviklet avAssist2net AS
Dine Logo